Monthly Archives: Kwiecień 2016

Rozpoczęła się rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

        fota_sdim

           Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich, a także szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej.

          W trakcie projektu i realizacji zadań wyłonionych zostanie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Udział w akcji mogą wziąć uczniowie, którzy nie byli wcześniej posłami SDiM. Zanim jednak uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.
Realizacja projektu trwać będzie od 29.02 do 15.04.2016 r.

Z naszej szkoły do realizacji projektu przystąpiły dwa zespoły uczniowskie:
Weronika Kowalewska i Marta Kalińska
Milena Snuszka i Aleksandra Chudziak

Życzymy im wytrwałości, dobrych pomysłów i sukcesu!!!
Informacje na temat SDiM sdim@sejm.gov.pl

Ewa Kalinowska

Szkoła demokracji

       W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do innowacyjnego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła demokracji”. Celem programu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie samorządności i szkolnej demokracji oraz zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły.

W trakcie tej akcji uczniowie muszą wykonać wyznaczone zadania. Warunkiem zakończenia projektu i uzyskania certyfikatu „Szkoła demokracji” jest podjęcie przez uczniów działań w 7 obszarach, umieszczenie na stronie internetowej CEO relacji z wykonanych zadań oraz uzyskanie akceptacji konsultantki. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie w szkole diagnozy wstępnej.

Obszary do realizacji:

1. Wybory reprezentacji

2. Komunikacja i media

3. Działania uczniów

4. Uczenie się i nauczanie

5. Podejmowanie decyzji

6. Zasoby i kwestie formalne

7. Otwarta szkoła

Gimnazjalistów czeka trudne zadanie, czy ich działania projektowe zakończą się sukcesem? Życzę wytrwałości i powodzenia!

Ewa Kalinowska