Doradztwo zawodowe

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  na rok 2017/2018 ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Jeśli szukasz informacji jak przebiegała rekrutacja w ubiegłym roku 2016/2017 informacje znajdziesz poniżej

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH  NA ROK 2016/2017

Ogólne informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkoły ponadgimnazjalnej

(jakie dokumenty, jak wypełnić wniosek itp.)

Terminarz składania dokumentów

Zasady przeliczania punktów

Wykaz punktowanych konkursów i zawodów

Jeśli szukasz informacji,  ile punktów trzeba było mieć w poprzednim roku, aby dostać się do wybranej klasy, zajrzyj tutaj:

http://cdzdm.pl/zestawienia-punktowe/

na tej stronie jest również wzór przeliczania punktów obowiązujący w latach poprzednich.

http://ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

http://www.absolwenci.poznan.pl/

         Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wstępne decyzje zawodowe pozwalają zorientować się, do czego dążą gimnazjaliści, jaki jest zakres ich zainteresowań, co chcą robić w życiu. Doradca zawodowy planuje pracę w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniając indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami.

Najważniejsze cele zawarte zostały w :

Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa (plik tutaj)
Planie Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego na rok szkolny 2016/2017 (plik tutaj) oraz
Planie pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 (plik tutaj)

 

Godziny pracy :
DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Warczok
ŚRODA
godziny:
8.00 – 15.30

Przydatne linki:

http://www.ko.poznan.pl/
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl
http://cdzdm.pl
http://www.talentgamedownload.pl