Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6

mgr Tamara Przybyła-Bartczak

Wicedyrektorzy

mgr Lidia Kopczuk
mgr Ilona Grządzielewska


D Y Ż U R Y:

DYREKTOR SZKOŁY mgr TAMARA PRZYBYŁA-BARTCZAK:

poniedziałek: 10.00-12.00

czwartek: 13.20-15.00

WICEDYREKTOR mgr LIDIA KOPCZUK:

poniedziałek: 12.30-14.30

czwartek: 11.30-12.30

WICEDYREKTOR mgr ILONA GRZĄDZIELEWSKA:

środa: 8.00-10.00

czwartek: 8.00-9.30