Nauczyciele

 

L.p. Imię i nazwisko Przedmiot Stopień awansu
1. Tamara Przybyła-Bartczak
j. polski
dyplomowany
2. Lidia Kopczuk
matematyka
dyplomowany
3. Katarzyna Matelska
zajęcia artystyczne, muzyka, wychowawca IIIB
dyplomowany
4. Katarzyna Matuszek
matematyka, wychowawca IIIA
dyplomowany
5. Agnieszka Konieczna
wychowanie fizyczne
dyplomowany
6. Kinga Berdysz
biologia, plastyka
7. Mirosława Linkowska
geografia, matematyka
mianowany
8. Wojciech Walkowiak
zajęcia techniczne, geografia
mianowany
9. Piotr Jankowski
informatyka
dyplomowany
10. Ewa Kalinowska
historia, WOS
mianowany
11. Alicja Borowczyk
religia
mianowany
12. Anna Norkiewicz
j. angielski
mianowany
13. Danuta Staniszewska
j. polski
dyplomowany
14. Agnieszka Hajduk
chemia
15. Agnieszka Wdowicka
j. niemiecki
kontraktowy
16. Bartosz Zawadzki
wychowanie fizyczne
mianowany
17. Aldona Soboń
j. polski
dyplomowany
18. Agnieszka Szkiela
j. angielski
kontraktowy
19. Małgorzata Dolczewska
fizyka, matematyka
mianowany
20. Ewa Rozpłochowska biologia dyplomowany
21. Mirosław Gołaszewski edb